Couch to 5k in Bulgarian

Thanks go to Zornica for translating the program from English to Bulgarian for us.

1 Бързо вървене за загрявка 5 мин. Редуване на 60 сек бягане и 90 сек бягане за общо 20 мин. Бързо вървене за загрявка 5 мин. Редуване на 60 сек бягане и 90 сек бягане за общо 20 мин. Бързо вървене за загрявка 5 мин. Редуване на 60 сек бягане и 90 сек бягане за общо 20 мин.
2 Бързо вървене за загрявка 5 мин. Редуване на 90 сек бягане и 2 мин бягане за общо 20 мин. Бързо вървене за загрявка 5 мин. Редуване на 90 сек бягане и 2 мин бягане за общо 20 мин. Бързо вървене за загрявка 5 мин. Редуване на 90 сек бягане и 2 мин бягане за общо 20 мин.
3
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 2 повторения от:

    * Бягане 200 метра
(или 90 сек)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)


Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 2 повторения от:

     * Бягане 200 метра
(или 90 сек)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)


Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 2 повторения от:

    * Бягане 200 метра
(или 90 сек)
    * Вървене 200 метра
(или 90 сек)
    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 400 метра
(или 3 мин)


4
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)
    * Вървене 400 метра (или 2-1/2 мин)
    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 800 метра
(или 5 минути)


Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)
    * Вървене 400 метра (или 2-1/2 мин)
    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 800 метра
(или 5 минути)

Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)
    * Вървене 400 метра (или 2-1/2 мин)
    * Бягане 400 метра
(или 3 мин)
    * Вървене 200 метра (или 90 сек)
    * Бягане 800 метра
(или 5 минути)

5
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)
    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)
    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)


Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 1.2 km
(или 8 мин)
    * Вървене 800 метра (или 5 мин)
    * Бягане 1.2 km
(или 8 мин)Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 3.2 км (или 20 мин) бягане, без вървене.
6
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)
    * Бягане 1.2 км
(или 8 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)
    * Бягане 800 метра
(или 5 мин)


Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от:

    * Бягане 1.6 km
(или 10 мин)
    * Вървене 400 метра (или 3 мин)
    * Бягане 1.6 km
(или 10 мин)


Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 3.6 км (или 25 мин) бягане, без вървене.

7
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 4 км (или 25 мин) бягане.
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 4 км (или 25 мин) бягане.
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 4 км (или 25 мин) бягане.
8
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 4.5 км (или 28 мин) бягане.
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 4.5 км (или 28 мин) бягане.
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 4.5 км (или 28 мин) бягане.
9
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 5 км (или 30 мин) бягане.
Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 5 км (или 30 мин) бягане.
Последната тренировка! Поздравления! Бързо вървене за загрявка 5 мин, следвано от 5 км (или 30 мин) бягане.

 

 

 
Share
ShareSidebar