Από τον Kαναπέ στα 5 χιλιόμετρα, στα Ελληνικά

1

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση. Μετά εναλλάξ 60 δευτερόλεπτα τροχάδην με 90 δευτερόλεπτα βάδην, το σύνολο 20 λεπτά.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση. Μετά εναλλάξ 60 δευτερόλεπτα τροχάδην με 90 δευτερόλεπτα βάδην, το σύνολο 20 λεπτά.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση. Μετά εναλλάξ 60 δευτερόλεπτα τροχάδην με 90 δευτερόλεπτα βάδην, το σύνολο 20 λεπτά.

2

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση. Μετά εναλλάξ 90 δευτερόλεπτα τροχάδην με 2 λεπτά βάδην, το σύνολο 20 λεπτά.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση. Μετά εναλλάξ 90 δευτερόλεπτα τροχάδην με 2 λεπτά βάδην, το σύνολο 20 λεπτά.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση. Μετά εναλλάξ 90 δευτερόλεπτα τροχάδην με 2 λεπτά βάδην, το σύνολο 20 λεπτά.

3

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και δύο επαναλήψεις των:

  • Τροχάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και δύο επαναλήψεις των:

  • Τροχάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και δύο επαναλήψεις των:

  • Τροχάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
4

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
  • Βάδην 400μ (ή 2 με 2μιση λεπτά)
  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
  • Βάδην 400μ (ή 2 με 2μιση λεπτά)
  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτ


5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
  • Βάδην 400μ (ή 2 με 2μιση λεπτά)
  • Τροχάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
  • Βάδην 200μ (ή 90 δευτερόλεπτα)
  • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτ


5

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

 • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
 • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
 • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
 • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
 • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)

 


5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

 • Τροχάδην 1,2χμ (ή 8 λεπτά)
 • Βάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
 • Τροχάδην 1,2χμ (ή 8 λεπτά)

 


5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 3,2χμ (ή 20 λεπτά) χωρίς βάδην.

6

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

 • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)
 • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
 • Τροχάδην 1,2χμ (ή 8 λεπτά)
 • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
 • Τροχάδην 800μ (ή 5 λεπτά)


5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση, και μετά:

 • Τροχάδην 1,6χμ (ή 10 λεπτά)
 • Βάδην 400μ (ή 3 λεπτά)
 • Τροχάδην 1,6χμ (ή 10 λεπτά)

 


5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 3,6χμ (ή 25 λεπτά) χωρίς βάδην.
7

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 4χμ (ή 25 λεπτά) χωρίς βάδην.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 4χμ (ή 25 λεπτά) χωρίς βάδην.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 4χμ (ή 25 λεπτά) χωρίς βάδην.

8

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 4,5χμ (ή 28 λεπτά) χωρίς βάδην.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 4,5χμ (ή 28 λεπτά) χωρίς βάδην.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 4,5χμ (ή 28 λεπτά) χωρίς βάδην.

9

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 5χμ (ή 30 λεπτά) χωρίς βάδην.

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 5χμ (ή 30 λεπτά) χωρίς βάδην.

Φτάσαμε στο τέλος! Συγχαρητήρια!

5 λεπτά γρήγορο βάδην για προθέρμανση και μετά τροχάδην 5χμ (ή 30 λεπτά) χωρίς βάδην.

 

 

 
Share
ShareSidebar