Fra sofa til 5km

1

Varm opp m. 5 min rask gange. Jogg i 60 sek., gå i 90 sek. til en total tid på 20 min.

Varm opp m. 5 min rask gange. Jogg i 60 sek., gå i 90 sek. til en total tid på 20 min.

Varm opp m. 5 min rask gange. Jogg i 60 sek., gå i 90 sek. til en total tid på 20 min.

2

Varm opp m. 5 min rask gange. Jogg i 90 sek., gå i 2 min. til en total tid på 20 min.

Varm opp m. 5 min rask gange. Jogg i 90 sek., gå i 2 min. til en total tid på 20 min.

Varm opp m. 5 min rask gange. Jogg i 90 sek., gå i 2 min. til en total tid på 20 min.

3

Varm opp m. 5 min rask gange, repeter deretter to intervaller av:

 • Jogg 200 m.
  (el. 90 sek.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange, repeter deretter to intervaller av:

 • Jogg 200 m.
  (el. 90 sek.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange, repeter deretter to intervaller av:

 • Jogg 200 m.
  (el. 90 sek.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
4

Varm opp m. 5 min rask gange, deretter følgende intervaller:

 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)


Varm opp m. 5 min rask gange, deretter følgende intervaller:

 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)


Varm opp m. 5 min rask gange, deretter følgende intervaller:

 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 400 m. (el. 3 min.)
 • Gå 200 m. (el. 90 sek.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)


5

Varm opp m. 5 min rask gange og:

 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange og:

 • Jogg 1,2 km (el. 8 min.)
 • Gå 800 m. (el. 5 min.)
 • Jogg 1,2 km (el. 8 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange. Deretter jogg i 3,2 km (el. 20 min.) uten å gå.

6

Varm opp m. 5 min rask gange og:

 • Jogg 800 m. (el. 5 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 1,2 km (el. 8 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg

Varm opp m. 5 min rask gange og:

 • Jogg 1,6 km (el. 10 min.)
 • Gå 400 m. (el. 3 min.)
 • Jogg 1,6 km (el. 10 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 3,6 km (el. 25 min.) uten å gå.
7

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 4 km (el. 25 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 4 km (el. 25 min.)

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 4 km (el. 25 min.)

8

8 Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 4,5 km (el. 28 min.)

8 Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 4,5 km (el. 28 min.)

8 Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 4,5 km (el. 28 min.)

9

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 5 km (el. 30 min.).

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 5 km (el. 30 min.).

Varm opp m. 5 min rask gange og: Jogg i 5 km (el. 30 min.).

 

 

 
Share
ShareSidebar